استقلال

استقلال در قرق سایپایی ها و نفتی های سابق!

ایلنا: با 2 بازیکنی که به استقلال اضافه شدند تعداد بازیکنان بزرگسال استقلال به 14 نفر رسید. با توجه به اینکه زکی پور در سهمیه زیر 25 سال قرار می گیرد، استقلال هنوز… ...

    Sorry, no posts matched your criteria.