جلسه

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان برگزار شد

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان ساعت ۱۱ صبح امروز با حضور،آقای سید جلال روغنی عضو هیئت رئیسه،محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون ، شفاهی بازرس فدراسیون،عزیزی سرپرست ذی حسابی،سردارآقامیر هیات رییسه،رحیمی شیخ هیات رییسه ، علی اصغر هادیزاده نای ...