بازیکنان

بازیکنان صغر سنی در تیم جوانان

شنیده می‌شود چند بازیکن حاضر در اردوی تیم هندبال جوانان، سنی بیشتر از حد مجاز دارند و به صورت غیر قانونی همراه با تیم تمرین می کنند شعارسال:شنیده می‌شود چند بازیکن حاضر در اردوی تیم هندبال جوانان، سنی بیشتر از حد مجاز دارند و به صورت غیر قانونی همراه ...

    Sorry, no posts matched your criteria.