انتخابات

انتخابات ریاست فدراسیون کشتی متشنج شد

در سال‌های اخیر اسم و رسمش با حاشیه عجین بوده و در متن اخبار در حوزه‌های ورزشی و اجتماعی و حتی سیاسی قرار داشته است.صحبت از عباس جدیدی است که چهار سال پرخبر را در شورای شهر تهران سپری کرد و اخیرا و با اتمام دوره حضورش در این مسند و نگرفتن رای برای دو ...

    Sorry, no posts matched your criteria.