برنامه

برنامه اردوهای تیم فوتبال امید تا پایان سال مشخص شد

مرحله بعدی اردوی تیم فوتبال امید که خود را برای حضور در مرحله انتخابی المپیک آماده می کند از روز ۱۳ دی آغاز می‌شود. ...