تعداد

تعداد کاندیداهای فدراسیون جودو به پنج نفر رسید

با ثبت نام یک عضو پیشین تیم ملی جودو و یک داور بین المللی، تعداد نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون جودو به پنج نفر رسید. ...