دکتر

دکتر امیر حسین منظمی به عنوان دبیرکل فدراسیون والیبال کشور منصوب شد

دکتر امیر حسین منظمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجائی به عنوان دبیرکل فدراسیون والیبال کشور منصوب شد. شعار سال: به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس فدراسیون والیبال در حکمی امیرحسین منظمی را به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون منصوب کرد. پیش از این محمو ...
منظمی

منظمی سرپرست دبیرکلی فدراسیون والیبال شد

امیرحسین منظمی طی حکمی از سوی رییس فدراسیون به عنوان سرپرست دبیرکل فدراسیون والیبال شد. شعار سال: احمد ضیایی رییس فدراسیون والیبال در حکمی امیرحسین منظمی را به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون والیبال منصوب کرد. پیش از این محمود افشاردوست این مسئولیت را ...

    Sorry, no posts matched your criteria.