جمشیدیان

جمشیدیان برنز گرفت/ کارشکنی ازبک‌ها برای کسب مدال برنز!

دومین روز از رقابت‌های دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا با کسب مدال برنز برای امیرحسین جمشیدیان در تایم تریل انفرادی دنبال شد.

...