تمدید

تمدید حضور دو تکواندوکار ایرانی در چین تایپه

دو تکواندوکار ایرانی که برای تمرین به چین تایپه سفر کرده بودند دو ماه دیگر در این کشور باقی خواهند ماند. ...