ژنرال

ژنرال به دنبال اولین پیروزی مقابل امپراتور

ایلنا: مصاف افشین قطبی و امیر قلعه‌نویی از هر نظر جالب توجه است و از سوی دیگر نیاز سپاهان به پیروزی در این دیدار انگیزه‌های موفقیت را در هر دو سوی میدان به اوج خواهد… ...