حضور

حضور دختران و زنان کشورمان در ورزشگاه یک روز تاریخی را در تقویم ورزش ایران ثبت کرد

مسعود سلطانی فر در این بیانیه ضمن تبریک پیروزی ارزشمند تیم ملی کشورمان از حضور فرهنگی زنان و دختران در ورزشگاه آزادی تقدیر کرد. ...