نامه

نامه دستمزد برانکو جعلی است

این روزها در فضای مجازی نامه ای جعل شده و منتسب به وزارت ورزش دست به دست می شود که مبلغی به حساب برانکو برای حمایت از کالای ایرانی واریز شده است ! این نامه کاملا جعلی و موارد آن کذب است. شعار سال: این روزها در فضای مجازی نامه ای جعل شده و منتسب به [& ...