احمدی:

احمدی: جامعه ورزش کشور در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت پیشرو و پیشگام بوده است

سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با ذکر مصادیق مختلف جامعه ورزش کشور را جامعه پیشرو و… ...

    Sorry, no posts matched your criteria.