رضایت

رضایت سرمربی از عملکرد بانوان تالوکار

سرمربی تیم ملی ووشو بانوان از عملکرد بانوان تالوکار در انتخابی تیم ملی ابراز رضایت کرد ...
غیر

غیر از ووشو شغلی ندارم

قهرمان ووشو بانوان: مجبورم پسر کوچکم را تنها بگذارم، چون غیر از ووشو شغل دیگری ندارم ...

    Sorry, no posts matched your criteria.