«فدراسیون

«فدراسیون بین‌المللی زنان» کدام بار را از روی دوش ورزش برمی‌دارد؟

اقدامات اجرایی و قانونی برای احیای فدراسیون بین‌المللی ورزش زنان مسلمان در حالی با معرفی سرپرست به صورت رسمی آغاز شده که اصلا خاستگاه این فدراسیون در ورزش جهان مشخص نیست!

...

    Sorry, no posts matched your criteria.