سلیمی:

سلیمی: کم‌‌‌شدن سهمیه‌های وزنه‌برداری ایران در المپیک یعنی سرمایه‌سوزی

قهرمان وزنه‌برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت که کم‌شدن سهمیه‌های وزنه‌برداری در المپیک آینده برای ایران به‌معنای سرمایه‌سوزی است. شعارسال: قهرمان وزنه‌برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت که کم‌شدن سهمیه‌های وزنه‌برداری در المپیک آینده برای ایران به‌معنای سرمایه‌س ...
شکایت

شکایت فدراسیون شنای ایران از فدراسیون جهانی و حسین المسلم به CAS

مدیر پیشین تیم‌های ملی شنای ایران گفت که فدراسیون ایران از فدراسیون جهانی به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرده است. شعارسال:غلامحسین کریمی درباره اتفاقات رخ داده در فدراسیون شنا گفت: روز ۳۱ تیر ماه، مجمع فدراسیون جهانی شنا (فینا) برگزار شد. در این مجمع، ح ...