اولین

اولین اردوی اسلالوم بانوان در سوادجان برگزار می‌شود

اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی اسلالوم بانوان در دو بخش بزرگسالان و جوانان در سوادجان برگزار خواهد شد.

...