مسأله

مسأله فرهنگی در ورزش ایران امر درونی است نه ابلاغی/ برای کار فرهنگی در ورزش کشور نیازمند برنامه استرتراتژیک و آینده‌نگر هستیم

رییس کمیته ملی المپیک تاکید کرد که برای کار فرهنگی باید از شکل به سمت محتوا حرکت کنیم و دارای برنامه استراتژیک و آینده… ...

    Sorry, no posts matched your criteria.