ارتباط

ارتباط و همکاری وزارت ورزش و جوانان ایران با نهاد همتا در آذربایجان ۱۲ ساله است

مدیرکل دفتر بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان آغاز همکاری و ارتباط وزارت ورزش و جوانان با نهاد همتا در آذربایجان را از 12 سال پیش اعلام کرد و اظهار داشت: سند مفاهمه بین برخی فدراسیون‌های ورزشی دو کشور هم امضا شده ا ...

    Sorry, no posts matched your criteria.