مردم

مردم ور شما هستند یا کاپیتان کیا، جناب رائفی‌پور؟

در میان همه مشاغلی که در کشورمان داریم، همیشه گروهی بودند که درک نمی‌کردم حالا مثلا یعنی چه؟ شعارسال: یکی دو تا هم نیستند و در ژانرهای مختلف از آنها زیاد داریم، مثلا پسر دکتر حسابی! اقلا بیست سالی است که فقط خاطره از پدر مرحوم تعریف می‌کنند و جالب ای ...

    Sorry, no posts matched your criteria.