قهرمانی

قهرمانی شطرنجباز افغانستان در مسابقات دیپلمات‎ها

اولین دوره مسابقات شطرنج دیپلمات‌ها -جام صلح و دوستی - در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد و با قهرمانی نماینده افغانستان به پایان رسید.

...