افشاردوست

افشاردوست و حسابی به میانمار سفر کردند

افشاردوست وحسابی برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان زیر 23 سال آسیا به کشور میانمار سفر کردند. ...
دکتر

دکتر امیر حسین منظمی به عنوان دبیرکل فدراسیون والیبال کشور منصوب شد

دکتر امیر حسین منظمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجائی به عنوان دبیرکل فدراسیون والیبال کشور منصوب شد. شعار سال: به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس فدراسیون والیبال در حکمی امیرحسین منظمی را به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون منصوب کرد. پیش از این محمو ...

    Sorry, no posts matched your criteria.