توپی

توپی که جای خود را به شمشیر داد/ به راحتی نمی‌‎توان شمشیربازی را کنار گذاشت

شعار سال: جنگ و جنگاوری برابر ظلم دفاع از ارزش‌هاست، ارزش‌هایی که هویت یک ملت است و حفظ و حراستش ایثار می‌خواهد و گذشت، گذشتن از همه چیز، همه آنچه که شاید دلبستگی خیلی از ما زمینی‌ها باشد اما دل‌کندن از آن‌ها کار سختی نیست چون به این باور رسیده‌ایم ک ...