کدام

کدام گزارشگر بازی‌های ایران در جام جهانی را گزارش می‌کند؟

احتمالا بازی‌های ایران در جام جهانی را باید با صدای پیمان یوسفی بشنوید. شعار سال: رسانه ملی اصلا قصد اعزام گزارشگر به بازی ها را نداشت. اینکه ایران تنها تیمی بود که در بازی ها گزارشگر اختصاصی ندارد، به سوژه شبکه های مجازی بدل شد. این فشارها از یک سو ...