هزینه

هزینه های هنگفت فدراسیون بسکتبال برای اعزام تیم ها به مسابقات بین المللی

فدراسیون بسکتبال برای اعزام‎های اخیر نمایندگان این فدراسیون در مسابقات مختلف یک میلیارد تومان هزینه کرده است. شعارسال: رامین طباطبایی از ۲۳ دی ماه سال گذشته ریاست فدراسیون بسکتبال را بر عهده گرفت. طی حدود چهار ماهی که از آغاز مدیریت رسمی وی می گذرد، ...

    Sorry, no posts matched your criteria.