ورزش

ورزش بانوان باید توسط خود بانوان مورد حمایت ویژه قرار گیرد/ در سال ۹۷ سناریویی برای ترویج رشته‌های ورزشی با حضور بانوان تماشاگر داریم

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در حاشیه نشست نواب رییس والیبال گفت: تلاش ما این است تا فضا بهبود یابد و حضور بانوان تماشاگر همانند مردان اتفاق افتد. شعارسال: فریبا محمدیان، معاون امور ورزش زنان در حاشیه  نواب رییس والیبال بانوان، بیان‌ کرد: ام ...
ورزش

ورزش بانوان باید توسط خود بانوان مورد حمایت ویژه قرار گیرد/ مدال آوری تنها شرط اعزام بانوان به بازی های آسیایی نیست

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در حاشیه نشست نواب رییس والیبال گفت: تلاش ما این است تا فضا بهبود یابد و حضور بانوان تماشاگر همانند مردان اتفاق افتد. شعارسال: فریبا محمدیان، معاون امور ورزش زنان در حاشیه  نواب رییس والیبال بانوان، بیان‌ کرد: ام ...
ورزش

ورزش بانوان باید توسط خود بانوان مورد حمایت ویژه قرار گیرد

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در حاشیه نشست نواب رییس والیبال گفت: تلاش ما این است تا فضا بهبود یابد و حضور بانوان تماشاگر همانند مردان اتفاق افتد. شعارسال: فریبا محمدیان، معاون امور ورزش زنان در حاشیه  نواب رییس والیبال بانوان، بیان‌ کرد: ام ...

    Sorry, no posts matched your criteria.