انتخاب

انتخاب اعضای تیم ملی کشتی به روش جدید

پس از چندین ماه کار کارشناسی، سرانجام طرح جدید و خبرساز انتخابی تیم‌های ملی کشتی تحت عنوان چرخه انتخابی آماده و پس از بررسی‌های نهایی جهت انجام اصلاحات جزئی، طی روز‌های آینده به مرحله اجرا درخواهد آمد. ...
انصاری‌فرد

انصاری‌فرد باید پاسخگوی چک‌های خرج شده باشد

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: انصاری‌فرد باید در جلسه هیات مدیره و بعد از تعیین تکلیف موارد مالی و تعهدات مدت مسئولیت خود استعفایش را مطرح کند. ...