عملکرد

عملکرد نامناسب کشتی تهران

کشتی تهران مدتی است که شرایط خوبی را ندارد؛ تهران که روزگاری چندین کشتی‌گیر در اردوی تیم‌های ملی داشت این روزها شرایط وفق مرادش نیست. شعار سال: مازندرانی‌ها قدرت اول کشتی آزاد و خوزستانی‌ها قطب اصلی کشتی‌فرنگی هستند. چندی پیش حدود ۳۰مربی و پیشکسوت کش ...