وزیر

وزیر ورزش انفصال از خدمت می‌شود

رئیس پیشین تیراندازی با تاکید بر اینکه به لحاظ قانونی می تواند در انتخابات کمیته المپیک شرکت کند گفت: اگر وزیر حکم دیوان را اجرا نکند احتمال انفصال از خدمت او وجود دارد. شعارسال: سیدمهدی هاشمی در خصوص شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: من به عنوا ...

    Sorry, no posts matched your criteria.