احتمال

احتمال حضور منشا در استقلال

بحث حضور مهاجم نیجریه‌ای سابق پرسپولیس در استقلال مطرح شده است.

...