دروازه‌بان

دروازه‌بان پرسپولیس مشکی‌پوش شد

​​​​​​​نشست هماهنگی مدیران برای برگزاری دربی پایتخت، امروز برگزار شد.

...