برنامه

برنامه ویژه شفر برای پاتوسی و گونکالوس

سرمربی تیم استقلال برنامه ویژه‌ای برای پاتوسی و گونکالوس در نظر گرفته است.

...