استقلال

استقلال نیم فصل در جستجوی مامه تیام

ایلنا: بزرگترین ضعف استقلال در نیم فصل اول را می‌توان فقدان یک گلزن نامید؛ جدایی تیام بزرگترین ضربه به تیم شفر بود و آنها تمام نیم فصل را به دنبال گلزن خود بودند. ...

    Sorry, no posts matched your criteria.