خصوصی

خصوصی سازی سرخابی سرپوش بر ضعف مدیریتی است

ایلنا: مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال گفت: عده ای می خواهند تحت عنوان خصوصی سازی این دو باشگاه، بر ناتوانی های مدیریتی و عدم نظارت های خود سرپوش بگذارند. ...

    Sorry, no posts matched your criteria.