جابر

جابر انصاری عصایی لرزان در دستان وینفرد شفر

با مصدومیت مرتضی آقاخان شانس ماندگاری جابر انصاری در تیم استقلال افزایش پیدا کرده است.

...

    Sorry, no posts matched your criteria.