توافق

توافق سهرابیان برای تمدید قرارداد با استقلال

آرمین سهرابیان با باشگاه استقلال برای تمدید قرارداد به توافق رسید.

...