برتری

برتری اختصاصی استقلال در لیگ برتر فوتبال

تیم استقلال رکوردی اختصاصی در لیگ برتر دارد که سعی می‌کند آن‌را تا پایان فصل حفظ کند.

...