زنان

زنان عربستان به آرزوی خود رسیدند: ورود به استادیوم فوتبال

شرکت هواپیمایی عربستان سعودی نیز تخفیف هایی را برای پرواز از سایر شهرها به مقصد جده و حضور در ورزشگاه ها برای مسافران خانم اختصاص داد. شعارسال : برای اولین بار زنان در عربستان سعودی توانستند وارد ورزشگاه شوند. روز جمعه زنان توانستند وارد استادیوم بزر ...
زنان

زنان عربستان به آرزوی خود رسیدند

شرکت هواپیمایی عربستان سعودی نیز تخفیف هایی را برای پرواز از سایر شهرها به مقصد جده و حضور در ورزشگاه ها برای مسافران خانم اختصاص داد. شعارسال : برای اولین بار زنان در عربستان سعودی توانستند وارد ورزشگاه شوند. روز جمعه زنان توانستند وارد استادیوم بزر ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد