مصاف

مصاف نماینده ۹۷ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران با حریفان؛ فردا

سیدحامد صلحی‌پور، نخستین نماینده تیم ملی کشورمان در دسته‌ ۹۷ کیلوگرم فردا به مصاف حریفان می‌رود ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد