تاکید

تاکید اکبری بر آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش جامعه به ورزش همگانی

مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش آحاد جامعه به ورزش همگانی از… ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد