جایگاه

جایگاه ورزش در حمایت از کالای ایرانی

بی‌گمان یکی از حرکت‌های اجتماعی ارزشمند که در ساختار مدیریتی کشور در سال‌های اخیر شکل گرفته و نهادینه شده است جهت دادن به حرکت مردم و دولت از طریق نامگذاری سال به‌وسیله مقام رهبری است. شعار سال: بی‌گمان یکی از حرکت‌های اجتماعی ارزشمند که در ساختار مد ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد