لالوویچ

لالوویچ گفت از تشکیلات کشتی نامه زدند نه رئیس داریم و نه اسپانسر که میزبان باشیم

دبیر کل کمیته ملی المپیک از تجدید نظر رئیس اتحادیه جهانی کشتی در لغو میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی با دستور و پیگیری مستقیم شخص وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک خبر داد. شعارسال: دبیر کل کمیته ملی المپیک از تجدید نظر رئیس اتحادیه جهانی کشتی د ...