بازگشت

بازگشت میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی به ایران

با توجه به جلسه روزهای اخیر لالوویچ و خادم ایران میزبان رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی شد. شعارسال:با توجه به جلسه روزهای اخیر لالوویچ و خادم ایران میزبان رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی شد. جام جهانی کشتی فرنگی ک ...
ایران

ایران از حضور در جام جهانی آمریکا انصراف داد

فدراسیون کشتی بصورت رسمی اعلام کرد، در جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا شرکت نمی کند‌. شعار سال: اتحادیه جهانی در پاسخ به نامه ایران در مورد تغییر نکردن زمان جام جهانی کشتی فرنگی اعلام کرد که ضمن اینکه متوجه نگرانی‌های فدراسیون ایران در این خصوص است، مو ...