۲۰فروردین

۲۰فروردین خادم تصمیم نهایی‌اش را اعلام می‌کند/ احتمال معرفی بنی تمیم به عنوان رئیس فدراسیون

عضو شورای فنی کشتی گفت: در حال حاضر که بنی تمیم امور فدراسیون را برعهده گرفته است و شاید اصلا یکی از گزینه‌های جانشینی رسول خادم خود او باشد چرا که به خوبی شرایط کشتی را می داند و فردی تحصیل کرده هم است. شعارسال: ابراهیم جوادی عضو شورای فنی کشتی دربا ...