دستکاری

دستکاری ژنتیکی؛ دوپینگ ورزشکاران آینده

دانشمندان روشی ابداع کرده‌اند که با بازنویسی کدهای ژنتیکی، تشخیص دوپینگ در بدن ورزشکاران دشوار و حتی غیرممکن است. شعار سال: تصور می‌کنید ورزشکاران متقلب هرگز موفق نبوده‌اند؟ تعدادی از آن ها از جمله لنس آرمسترانگ هفت مرتبه در «دوچرخه‌سواری تور دو فران ...