توضیحات

توضیحات هدیه خطیبی درباره حبس شدنش در تبریز

سعیده فتحی و هدیه خطیبی رفتند تبریز که فینال لیگ بسکتبال رو پوشش بدن اما چون خبرنگارخانم هستن تو اتاق حراست زندانی شدند. شعار سال: سعیده فتحی و هدیه خطیبی رفتند تبریز که فینال لیگ بسکتبال رو پوشش بدن اما چون خبرنگارخانم هستن تو اتاق حراست زندانی شدند ...