حمیده

حمیده عباسعلی به مدال برنز رسید

حمیده عباسعلی کاراته کار سنگین وزن بانوان ایران به مدال برنز لیگ جهانی امارات دست یافت. شعارسال:حمیده عباسعلی کاراته کا رسنگین وزن بانوان ایران به مدال برنز لیگ جهانی امارات دست یافت. به گزارش سایت فدراسیون کاراته، در دومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان ...