امیدوارم

امیدوارم مربی ازبکستانی به کار جودوی ایران بیاید/ «محجوب» باید از نظر فیزیکی قوی تر شود

سرمربی سابق تیم ملی جودو گفت: شناختی روی «آندری» ندارم اما امیدوارم این مربی ازبکستانی به کار جودوی ایران بیاید. شعارسال: محمود میران در خصوص حضور مربی ازبکستانی در تیم ملی جودو اظهار داشت: شناخت کافی روی این مربی ندارم اما ازبک‌ها در این سالها پیشرف ...
امیدوارم

امیدوارم مربی ازبکستانی به کار جودوی ایران بیاید

سرمربی سابق تیم ملی جودو گفت: شناختی روی «آندری» ندارم اما امیدوارم این مربی ازبکستانی به کار جودوی ایران بیاید. شعارسال: محمود میران در خصوص حضور مربی ازبکستانی در تیم ملی جودو اظهار داشت: شناخت کافی روی این مربی ندارم اما ازبک‌ها در این سالها پیشرف ...