هزینه

هزینه پائین اخراج مائوریتسیو ساری برای مالک چلسی+عکس

باشگاه چلسی در صورتی که مائوریتسیو ساری، سرمربی ایتالیایی خود را اخراج کند؛ هزینه گزافی را پرداخت نخواهد کرد.

...