سومین

سومین برد پیاپی شیاطین سرخ با اوله گونار/ شوک مثبت به یونایتدها

منچستریونایتد به روند خوب خود تحت هدایت اوله گونار سولسشائر ادامه می‌دهد.

...